Nyttige linker

 

 

 

Finnås Kraftlag sel «Kraft til innkjøpspris», dette er det same som forbruksveid spotpris med påslag. På straumprisportalen finn du vårt produkt i gruppa  «Andre avtaletypar» under punktet «Straumavtale» i valmenyen til høgre.


 
 

 

 


Norges Vassdrags- og Energidirektorat: