Kraftprodukt og -prisar

Finnås Kraftlag leverar straum på Bømlo (unnateke Brandasund).

Ingen endring i påslag frå 01.01.2017:

Vårt påslag på kraftpris vil framleis vera 2,94 øre/kwh inkl. mva

 

Finnås Kraftlag tilbyr fylgjande kraftprodukt:
 

Kraft til innkjøpspris (forbruksveid spotpris) 
gjeldande pris 

Sørvest Norge (NO2)

41,573 øre/kwh

Pris gyldig for periode 01.12.2017 - 31.12.2017

Pris er inkludert påslag 2,94 øre/kwh

Innkjøpspris areaNO43http://kraft.finnas-kraftlag.no/webform/8

 

1-års fastpris
gjeldande pris

Sørvest Norge (NO2)

40,00 øre/kwh

Pris gyldig frå 01/02/2015
12 månaders bindingstid

Fastpris areaNO43http://kraft.finnas-kraftlag.no/webform/8

 
Prisane er inkludert alle avgifter

 


 

Kraft til innkjøpspris (forbruksveid spotpris)

"Kraft til innkjøpspris" betyr at du betalar ein forbruksveid   spotpris 1) (N02) på den nordiske kraftbørsen med tilhøyrande innkjøpskostnadar, pluss kostnad med elsertifikat 

Påslaget, som skal dekke våre innkjøpskostnader inkludert elsertifikat 2) , er p.t 2,94 øre/kWh inkl mva.  Med andre ord - du betaler det same for krafta, som me kjøper ho for frå leverandørane våre. Me har ingen fastavgift, fakturgebyr eller «skjult» påslag.

1)  Kva er forbruksveid pris?

Månadsprisane du finn hos Nord Pool er gjennomsnittsprisen for alle timane i månaden. Prisen tek ikkje omsyn til forbruksmønster, dvs. at alle timane i heile perioden får same forbruk. Realiteten er at forbruket av straum varierer gjennom døgnet, gjennom veka og mellom vekene. Det same gjer prisane. Forbruksveging tek omsyn til dette, og koplar forbruket på eit tidspunkt til prisen på same tidspunkt.

2)  Kva er Elsertifikat?

Frå 01.01.2012 vart det innført lovpålagte Elsertifikat. Dette er ei støtteordning for kraft produsert frå fornybar energi. Straumkundane finansierar ordninga ved at kraftleverandørane legg elsertifikatkostnaden inn i kraftprisen. Kravet frå NVE er at denne kostnaden skal inngå i påslaget vårt. 

Avtalevilkår for kraft til innkjøpspris (pdf, opnar i nytt vindu)

Fyll ut bestillingsskjema her >>>

Forbruksveid kraftpris pr. månad:   

 Tidspunkt

 Pris u/mva

 Pris m/mva

 Desember 2017 33,260 øre/kwh 41,573 øre/kwh

 November 2017

30,962 øre/kwh 41,283 øre/kwh
 Oktober 2017 28,16 øre/kwh 35,194 øre/kwh
 September 2017 30,54 øre/kwh 38,180 øre/kwh
 August 2017 27,40 øre/kwh 34,255 øre/kwh
 Juli 2017 27,06 øre/kwh 33,825 øre/kwh
 Juni 2017 24,916 øre/kwh 31,145 øre/kwh
 Mai 2017 29,22 øre/kwh 36,532 øre/kwh
 April 2017 29,516 øre/kwh 36,895 øre/kwh
 Mars 2017 30,739 øre/kwh 38,424 øre/kwh
 Februar 2017 30,707 øre/kwh 38,384 øre/kwh
 Januar 2017 29,798 øre/kwh 37,248 øre/kwh
 Desember 2016 30,589 øre/kwh 38,236 øre/kwh
 November 2016     35,594 øre/kwh 44,493 øre/kwh
 Oktober 2016 30,161 øre/kwh 37,701 øre/kwh
 September 2016 23,822 øre/kwh 29,782 øre/kwh
 August 2016 22,495 øre/kwh 28,119 øre/kwh
 Juli 2016 24,303 øre/kwh 30,379 øre/kwh
 Juni 2016 24,930 øre/kwh 31,163 øre/kwh
 Mai 2016 23,550 øre/kwh 29,438 øre/kwh
 April 2016 22,786 øre/kwh 28,483 øre/kwh
 Mars 2016 22,610 øre/kwh 28,263 øre/kwh
 Februar 2016 20,836 øre/kwh 26,045 øre/kwh
 Januar 2016 27,96 øre/kwh 34,950 øre/kwh
 Desember 2015 18,467 øre/kwh 23,084 øre/kwh
 November 2015 24,692 øre/kwh 30,866 øre/kwh
 Oktober 2015 20,864 øre/kwh 26,081 øre/kwh
 September 2015 13,704 øre/kwh 17,130 øre/kwh
 August 2015 12,148 øre/kwh 15,186 øre/kwh
 Juli 2015   9,871 øre/kWh 12,339 øre/kWh
 Juni 2015 13,607 øre/kwh 17,009 øre/kwh
 Mai 2015 20,288 øre/kwh 25,361 øre/kwh
 April 2015 22,734 øre/kwh

28,418 øre/kwh

 Mars 2015 23,128 øre/kWh  28,911 øre/kWh
 Februar 2015 24,864 øre/kWh 33,160 øre/kWh
 Januar 2015 27,361 øre/kWh 34,201 øre/kWh

Kraftprisar, historiske finn du her >>>

 


1-år fastprisavtale

Avtalen for deg som ønskjer forutsigbarheit.
       -  Samme pris over ein gitt periode
       -  Jamnare straumrekninger
       -  Enkelt og oversiktlig

Ein fastpriskontrakt er ein avtale om ein fast pris på straum målt i øre/kWh over ein periode.

Dette gir deg som kunde ein forsikring mot høge straumprisar – spesielt på vinterstid.

Avtalen kan mellom anna vurderast for husholdninger som ønskjer meir forutsigbare og jamne straumrekningar. Avtalen er bindande for begge partar i avtaleperioden. Dersom avtalen likevel vert sagt opp før utløpet av perioden påløpar det eit avviklingsgebyr.

Gjeldande pris, sjå tabell øverst på sida.

Fyll ut bestillingsskjema her >>>

 


 

Kontaktinformasjon:

Finnås Kraftlag SA

Hollundsdalen 1
5430 Bremnes

Org.nr. 944664440 MVA

Telefon:  53 42 89 00
Fax: 53 42 89 01
firmapost@finnas-kraftlag.no